Skip to content

Cjenik


Cijena radnog sata servisa iznosi 200,00 kn, s uključenim PDV-om.

Rad na terenu uvećava se za troškove prijevoza 125.00kn (16.59€) za grad Veliku Goricu i okolicu te grad Zagreb, ostalo 2kn (0,27€)/km.


  • dijagnostika uređaja – 0,5 radnih sati

  • instalacija i optimizacija Windows operativnog sustava (ažuriranje, driveri) – 1 do 2 radna sata, preduvjet je licencirani software

  • instalacija određene komponente ili uređaja  – 0,5 do 1 radni sat

  • nadogradnja operacijskog sistema sa starijeg na noviju verziju (upgrade) – 1 do 2 radna sata

  • detekcija i čišćenje računala od malicioznog software-a (virus, spyware, malware i sličnih programa koji usporavaju ili onemogućuju pravilan rad računala) – 1 do 2 radna sata

  • kloniranje diska (preslika postojećeg stanja diska na novi) – 1 do 2 radna sata

CJENIK

  • dijagnostika uređaja – 0,5 radnih sati