Skip to content

Cjenik


Cijena radnog sata servisa iznosi 200,00 kn, s uključenim PDV-om.

Rad na terenu uvećava se za troškove prijevoza 125.00kn (16.59€) za grad Veliku Goricu i okolicu te grad Zagreb, ostalo 2kn (0,27€)/km.


 • nadogradnja operacijskog sistema sa starijeg na noviju verziju (upgrade) – 1 do 2 radna sata

 • dijagnostika uređaja – 0,5 radnih sati

 • instalacija i optimizacija Windows operativnog sustava (ažuriranje, driveri) – 1 do 2 radna sata, preduvjet je licencirani software

 • instalacija određene komponente ili uređaja  – 0,5 do 1 radni sat

 • detekcija i čišćenje računala od malicioznog software-a (virus, spyware, malware i sličnih programa koji usporavaju ili onemogućuju pravilan rad računala) – 1 do 2 radna sata

 • kloniranje diska (preslika postojećeg stanja diska na novi) – 1 do 2 radna sata

 • backup/pohrana podataka do 10GB – 1 radni sat

 • backup/pohrana podataka preko 10gb – 2 radna sata

 • usluga ugradnje komponente u prijenosno računalo s potpunim rastavljanjem – 1 radni sat

 • usluga ugradnje komponente u stolno PC računalo – 0,5 do 1 radni sat

 • sastavljanje stolnog PC računala i testiranje – 1 radni sat

 • usluga ugradnje komponente u stolno PC računalo – 0,5 do 1 radni sat

 • čišćenje prijenosnog računala od prašine i izmjena termo paste – 1 do 1,5 radni sat

 • čišćenje stolnog PC računala, komponenata i izmjena termo paste – 1 radni sat

Za podatke koji se nalaze na Vašem računalu ne odgovaramo kao i za računala koja se ne podignu 30 dana nakon servisa.